Marknad och kunder

Huvud kunder av våra produkter och tjänster är byggföretag som ligger i norra Tyskland. För att utnyttja vår anläggning på det bästa sättet försöker vi att blanda små och stora byggprojekt. Här jobbar vi framförallt med stora byggprojekt inom trafiken, som t.ex. brokonstruktioner.   
 
Efter en lågkonjunktur förra året kan vi med glädje visa bättre försäljningssiffror detta året och ser en stigande marknad inom byggbranschen. Vi visar gärna upp våra referensprojekt.

 

  • Ingenjörbyggen

    Ingenjörbyggen

  • Industriområden

    Industriområden

  • Bostadsprojekt

    Bostadsprojekt

OK